Informacje o naszej firmie
Usługi które świadczymy
Przydatne i ciekawe...
English version
:: © 2005 GEODOR wszelkie prawa zastrzeżone :: webmaster - T. Szlosek ::

Usługi Które Świadczymy To:

 • Aktualizacje Map
 • Opracowania Map Do Celów Projektowych, Prawnych
 • Podziały i Rozgraniczenia Nieruchomości
 • Wyrysy z Ewidencji Gruntów
 • Wznowienia Granic
 • Pomiary Sytuacyjno Wysokościowe
 • Geodezyjna Obsługa Budowy
 • Pomiary Realizacyjne
 • Wytyczania i Inwentaryzacje Powykonawcze
  • Budynków mieszkalnych, komercyjnych,
  • Hal i obiektów przemysłowych (np. suwnic)
  • Gazociągów, wodociągów, kanalizacji, innych mediów
  • Linii energetycznych, telekomunikacyjnych
  • Innych obiektów liniowych, powierzchniowych, kubaturowych
 • Pomiary Kontrolne, Badanie Odkształceń i Przemieszczeń Obiektów
 • Sporządzanie Map Numerycznych
 • ORAZ:
 • Rzeczoznawstwo Majątkowe - Wyceny Nieruchomosci
 • Posrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
 • Inne


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek usługi geodezyjnej
- skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej !